Офіційний сайт
ДП "УКРВОДСЕРВІС"
Головна » Послуги » Виготовлення паспортів водних обєктів

Виготовлення паспортів водних обєктів

Укрводсервіс пропонує свої послуги по виготовленню паспортів водних об'єктів.

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, з метою упорядкування питань, пов’язаних з наданням у користування водних об’єктів на умовах оренди, а також – встановлення технічних параметрів водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках, озерах та замкнених природних водоймах (далі – водний об’єкт) для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання Державне підприємство Укрводсервіс надає послуги з розробки паспорта водного об’єкту.

Паспорт водного об’єкта розробляється за формою і містить:

Коротка пояснювальна записка, де вказується:

 • назва водного об’єкта;
 • назва річки (водотоку), на якій (якому) розташований водний об’єкт;
 • місцезнаходження греблі, водного об’єкта,
 • відстань від гирла річки до греблі;
 • призначення водного об’єкта (водосховища, ставка) відповідно до проекту будівництва;
 • рік здачі в експлуатацію;
 • тип водного об’єкта,
 • експлуатація в каскаді (як частина водогосподарської системи) або ізольовано;
 • вид регулювання стоку;
 • дата наповнення до нормального підпірного рівня (далі – НПС)
 • наявність акту прийому в експлуатацію водосховища (ставка) або гідровузла;
 • наявність правил експлуатації і режиму роботи водного об’єкта;
 • замовник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла;
 • розробник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла;
 • відомча приналежність гідровузла (власник, балансоутримувач) балансова вартість гідровузла;
 • користувачі, яким здійснюється забір води з водного об’єкта (наявність у них дозволів на спеціальне водокористування).

Характеристики річки (водотоку), а саме:

 • басейн, до якого належить річка (водотік) водозбірна площа, км2;
 • рівень зарегульованості річки (співвідношення загального обсягу водосховищ і ставків в басейні річки до обсягу стоку даної річки в розрахунковий маловодний рік, який спостерігається один раз у двадцять років)
 • гідрологічні показники стоку (модуль річного стоку, л / с з 1 км2);
 • середній багаторічний об’єм стоку, тис.м 3 на рік, за період повені, за період межені;
 • витрати води, м3 / с; середня багаторічна, середньомісячна максимальна (1% забезпеченості) і мінімальна (95% забезпеченості) величина санітарних витрат води, м3 / с;
 • внутрішньорічний розподіл стоку (в роки з 50%, 75%, 95% забезпеченості), тис.м3;

Характеристики водного об’єкта:

 • довжина, м;
 • максимальна і середня ширина, м;
 • найбільша і середня глибина, м;
 • площа водного дзеркала при НПУ, га;
 • відсоток заростання водного об’єкта,%;
 • відмітка НПУ., м Балтійської системи висот (далі – БС) відмітка максимального (форсованого) підпірного рівня, м БС;
 • відмітка рівня мертвого об’єму (далі – СМО), м БС;
 • обєм при НПС, тис.м3;
 • обєм при максимальному (форсованому) підпірної рівні, тис.м3;
 • обєм при РМО (рівень мертвого об’єму), тис.м3;
 • корисний об’єм, тис.м3;
 • обєм санітарного попуску, тис.м3 (визначається окремо для кожного водного об’єкта для діапазону від 0,3 до 0,5 м від НПУ)
 • основні гідрохімічні показники якості води:
 • головні іони, біогенні речовини, мікроелементи, органічні речовини, специфічні забруднюючі речовини;
 • втрати на випаровування і фільтрацію протягом року, тис.м3;

Характеристики греблі:

 • тип, конструкція;
 • матеріал;
 • конструктивні параметри: ширина гребня, м, довжина, м, максимальна висота, м;
 • закладення укосів: верхового, низового; кріплення укосів: верхового, низового;
 • наявність і конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі;

Характеристики водоскидного споруди:

 • тип, матеріал;
 • конструктивні параметри: вхідний оголовок, м, водопровідна частина, м, вихідний оголовок, м; вид регулювання, затвори щитові, засувка тощо;
 • пропускна здатність водоскидного споруди, м3 / с;

Характеристики відвідного каналу:  

 • тип, матеріал;
 • довжина, м;
 • ширина по дну, м;
 • кріплення;
 • пропускна здатність водоскидного споруди, м3 / с

Характеристики прибережної захисної смуги:

 • інформація про облаштування, залуження та залісення;
 • розмір (ширина) смуги, м;

Графічних матеріалів:  

 • ситуаційний план водного об’єкта, М 1: 10000 – 1: 50000;
 • план водного об’єкта, М 1: 500 – 1: 2000;
 • план гідровузла;
 • плани і розрізи всіх основних елементів гідровузла (водоподводящих, водорегулюючих, водоскидних, водовідвідних)
 • поздовжній профіль по осі водного об’єкта;
 • поперечні перерізи в характерних місцях;
 • графіки залежності площі водного дзеркала і обсягу від позначки рівня води: S = f (h), W = f (h), де S – площа водного дзеркала, W – обсяг, h – відмітка рівня води, f – функція.

 Якщо вас цікавить Розробка проектно-кошторисної документації, перейдіть за цим посиланням: https://uvs.gov.ua/services/development-of-design-and-estimate-documentation/