Офіційний сайт
ДП "УКРВОДСЕРВІС"
Головна » Послуги » Інспекційний контроль щодо забезпечення єдності вимірювань

Інспекційний контроль щодо забезпечення єдності вимірювань

Інспекційний контроль щодо вимірювань | Укрводсервіс.

Державне підприємство Укрводсервіс – як головна організація метрологічної служби (ГОМС) Держводагентства України – надає послуги щодо проведення інспекційного нагляду з метою оцінювання і визнання технічної компетентності вимірювальних підрозділів суб’єктів господарювання, які входять до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України і підтвердження вимірювальних можливостей на право проведення вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології.

Основні вимоги

Незалежність підрозділу від замовників, які використовують результати вимірювань, у т.ч.:

 • відповідальність за об’єктивність і достовірність результатів вимірювань;
 • відсутність адміністративного та фінансового тиску;
 • незалежність системи оплати праці від результатів вимірювань.

Документи системи керування, що регламентують вимоги до:

 • персоналу;
 • вимірювального обладнання;
 • приміщень та умов виконання вимірювань;
 • методик вимірювань;
 • отримання, реєстрації, ідентифікації, поводження та зберігання зразків;
 • реєстрації проведених вимірювань та їх результатів;
 • оформлення документів за результатами вимірювань та їх зберігання;
 • контролю якості виконання вимірювань (у т.ч. участь у перевірках кваліфікації-);
 • коригувальних та запобіжних дій (у т.ч. при отриманні скарг);
 • внутрішнього аудиту та оновлення. 

Вимоги до персоналу, у т.ч.:

 • документи, що регламентують функції, права, обов’язки, кваліфікаційні вимоги, відповідальність за виконання вимог системи керування вимірюванням (згідно з п. 5);
 • відповідність персоналу вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, а також документів системи керування вимірюванням.

Вимоги до приміщень та умов роботи, у т.ч.

 • кількість приміщень, їх призначення;
 • забезпеченість приміщень обладнанням для створення та підтримки необхідних умов згідно з вимогами методик вимірювань;
 • відповідність вимогам санітарних правил і норм щодо кліматичних умов, освітленості, шуму, вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а також вимогам безпеки праці та охорони довкілля;
 • контроль та реєстрація умов, у яких виконуються вимірювання.

Нормативне та методичне забезпечення, у т.ч.:

 • забезпеченість нормативними (НД), методичними та експлуатаційними документами;
 • відповідність НД Закону України «Про стандартизацію»;
 • порядок актуалізації НД, у т.ч. робочих примірників;
 • стан нестандартизованих методик вимірювань.

Стан матеріально-технічного забезпечення та метрологічного підтверджування, у т.ч.:

 • забезпеченість засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувальним (ВО) та допоміжним обладнанням, стандартними зразками складу і властивостей речовин і матеріалів (СЗ), реактивами і матеріалами;
 • стан ЗВТ стосовно оцінки відповідності, повірки, калібрування, градуювання;
 • стан СЗ стосовно НД та умов і термінів зберігання;
 • стан ВО стосовно відповідності вимогам НД
 • порядок приготування, реєстрації та зберігання розчинів, зразків тощо.


Результати контролю правильності виконання вимірювань.

Аналіз протоколів порівнювальних вимірювань та випробувань.