Офіційний сайт
ДП "УКРВОДСЕРВІС"
Головна » Управління майном

Управління майном

Майно Підприємства є державною власністю та закріплено за Державним підприємством «Укрводсервіс» на праві повного господарського відання.

Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним майном згідно з чинним законодавством, а також – здійснює право повного господарського управління ним.

Державне підприємство «Укрводсервіс», відповідно до чинного законодавства, надає належне йому майно у користування (оренду) іншим особам на договірних засадах. Відчуження майна Підприємства здійснюється за рішенням Держводагентства України у порядку, визначеному чинним законодавством.

На балансі у Державного підприємства Укрводсервіс на балансі обліковується майно, яке територіально розміщено у декількох регіонах України.

Детальну інформацію щодо розміщення приховано на період військового стану:

 • м. Київ, вул. Солом’янська
 • м. Бориспіль, вул. Запорізька
 • Миколаївська обл. м. Очаків, вул. Червоних партизанів
 • Миколаївська обл. Очаківський р-н, с. Куцуруб, вул. Ольвійська
 • Херсонська обл. смт. Любимівка, вул. Індустріальна

 Для того, щоб орендувати вільне від використання майно необхідно:

 • Звернутись до орендодавця із заявою про включення цього майна до Переліку відповідного типу згідно з Порядком передачі майна в оренду.
 • Орендодавець протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви передає її балансоутримувачу такого майна.
 • За результатами розгляду заяви Державне підприємство “Укрводсервіс”  протягом 10 робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень:
 1. рішення про намір передачі майна в оренду;
 2. рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав.
 • Державне підприємство “Укрводсервіс”  має надати згоду на розпорядження майном протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря приймає одне з таких рішень:
 1. рішення про намір передачі майна в оренду, погоджене уповноваженим органом управління – Держводагентством України;
 2. рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених Законом.
 • Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.
 • Про прийняте рішення Державне підприємство “Укрводсервіс”  повідомляє заявника та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
 • Державне підприємство “Укрводсервіс”  може прийняти рішення про намір передачі майна в оренду за власною ініціативою, з урахуванням законодавства та статуту про погодження уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач.
 • Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати направлення звернення балансоутримувача про таке погодження вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.
 • Після прийняття державним пыдприэмством «Укрводсервіс» рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду проводяться такі дії:
 1. Державне підприємство “Укрводсервіс” вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені Порядком передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до цього Закону Державне підприємство “Укрводсервіс” може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;
 2. Надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені Порядком передачі майна в оренду, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Порядком передачі майна в оренду.
 • Фонд державного майна України розглядає клопотання Державного підприємства «Укрводсервіс», протягом 10 робочих днів з дати отримання клопотання приймає одне з таких рішень:
 1. рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу;
 2. рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених Законом.
 • Про прийняте рішення орендодавець – ФДМУ повідомляє Державне підприємство “Укрводсервіс”  та заявника протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.