Офіційний сайт
ДП "УКРВОДСЕРВІС"

Державне підприємство «УКРВОДСЕРВІС» було утворене наказом Державного комітету України по водному господарству 12 листопада 2003 року.

На етапі створення підприємства до його складу увійшли Державне галузеве об’єднання «УКРВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ», Мале госпрозрахункове підприємство «ВОДЕКС» і Державний інженерний науково-виробничий центр Держводгоспу України. Головною метою створення підприємства була оптимізація управління водними ресурсами з урахуваннями досвіду країн Європейського союзу. Додатковою ідеєю при створенні підприємства була мета концентрації таких напрямків діяльності як матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення галузі.

Базовими напрямками в діяльності ДП «Укрводсервіс» стали:

  • ведення державного обліку використання водних ресурсів на основі збору, аналізу та узагальнення даних державної статистичної звітності 2-ТП (водгосп)
  • ведення Державного водного кадастру (в частині використання водних ресурсів)
  • експлуатація Автоматизованої системи управління водними басейнами (АСУБ-Дніпро-2).

Значні напрацювання Центрального бюро нормування праці галузі, яке входило в структуру Державного галузевого об’єднання «Укрводексплуатація», були фундаментальними при створенні  відділу Науково-методичного забезпечення Державного підприємства «Укрводсервіс».